Wil je geen loze functioneringsgesprekken meer voeren, maar wil je als team aan de slag met iets wacht echt oplevert en rendeert?

D

an is 360 graden feedback een uitgelezen instrument om meer inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat er nog beter kan. Ik ben ervan overtuigd dat echte oplossingen vanuit het team/de mens zelf moeten en kunnen komen. Geen opgelegde oplossingen maar oplossingen vanuit intrinsieke motivatie en kwaliteiten die je nu al in huis hebt!

In een 360 graden scan wordt er een vragenlijst opgesteld aan de hand van 10 kerncompetenties specifiek voor jouw team/bedrijf. Deze vragenlijst vult iedereen in voor iedereen en voor zichzelf. Dit wordt in een haalbaar tijdspad in overleg gepland en uitgezet. Na afloop worden de resultaten met iedere medewerker individueel besproken. Hieruit komen al diverse complimenten maar ook zeker aanbevelingen naar voren.

Als afsluiter gaat het hele team in een interactieve workshop van 2,5 uur aan de slag met de resultaten en wordt er concreet gewerkt met de volgende vragen:

  • Waar staan we nu
  • Waar willen we naartoe
  • Hoe gaan we daar komen
  • Wat zijn de eerste stappen
  • Hoe gaan we dat borgen

Voor wie: organisaties/teams tot 8 personen

Kosten: op aanvraag

Saskia Morsink - Coaching en training - flow
Saskia Morsink - Coaching en training - logo png