Paarden zijn net als wij, mensen, kuddedieren, ook heeft ieder paard, net als wij, een eigen karakter, een eigenheid. In de omgang en het werken met paarden komen als vanzelf dagelijkse thema’s als verbale en non-verbale communicatie, feedback, assertiviteit, (zelf)vertrouwen, samenwerking, reflectie, en (persoonlijk) leiderschap aan de orde.

P

aarden zijn experts in het lezen van lichaamstaal (zowel bewust als onbewust gedrag) en reageren daar altijd en direct op en geven hiermee feedback aan de coachee of het team, in het hier en nu.  Onduidelijkheid of incongruentie, bijvoorbeeld het niet overeenstemmen van non-verbale lichaamstaal en gesproken woord, wordt door paarden in een kudde als onveilig ervaren, hierop zullen zij dan ook reageren.

Gelukkig voor ons zijn paarden zeer vergevingsgezind en altijd zonder oordeel en zullen bij veranderd gedrag en bewustwording ook direct anders reageren.

Spiegelen
Tijdens mijn coachings-sessies laat ik je in contact komen met mijn paarden Siovette en Odin. Ze laten zien wat ze voelen (spiegelen) bij jouw gedrag, houding en innerlijke toestand en nemen spanning en andere informatie over. Komen de paarden naar jou toe, of lopen ze bij jou weg? en wat doet dat met jou? Paarden hebben geen verborgen agenda’s en ze zijn ongevoelig voor zogenaamd ‘gewenste’ antwoorden. Door het spiegelen maken ze situaties duidelijk op een onbevooroordeelde manier. Mijn rol is die van procesbegeleider van jouw proces en ontwikkeling en natuurlijk staat jouw veiligheid altijd bij mij voorop.

Inzicht
Paarden zijn bijzondere coaches: ze maken je bewust van je eigen gedachten, je gevoelens en je eigen kunnen. Ze helpen je ervaren, waardoor je  snel de kern van het dillema ontdekt en geven jou en/of jouw team feedback en nieuwe inzichten. Door verband met jouw dagelijkse leven te leggen, maken we samen een vertaalslag naar het dilemma. In één sessie bereik je al veel en nee…. je hoeft niet op het paard te zitten!

Keuzes
De sessies hebben een begin en een einde (oftewel een ‘kop’ en een ‘staart’), maar zeker ook een doel. Door uit je comfort zone te komen krijg je ruimte voor:
– Zelfreflectie:                  zelf inzicht krijgen en zelflerend vermogen.
– Doorontwikkeling:       hoe kun je keuzes maken en iets veranderen?
– Groei:                              hoe waarborg je de keuzes die gemaakt zijn?

Naast alle praktische en rationele redenen om aan de slag te gaan met coaching met paarden, is het ook gewoon fun om buiten met de paarden en in de natuur bezig te zijn. Paarden halen je even uit de comfort zone.

Saskia Morsink - Coaching en training - logo png